Prosjektbeskrivelse

Bygget har meget sentral beliggenhet i Klepp Sentrum, og har svært god profilering mot Jærveien.

Området er i sterk vekst, og bygget ligger parallelt med den trafikale hovedaksen for området.

Eiendommen er å anse som en del av handelssentrumet i Klepp.

Fakta

STED: Kleppe
ADRESSE: Jærveien 563, 4322 Stavanger
TYPE: Næring
TOTALAREAL:

KONTAKT OSS